LAKISÄÄTEINEN TILINTARKASTUS

Osakkaillamme on kokemusta useiden merkittävien yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksesta.

Pystymme tarjoamaan yhdistyksille ja säätiöille laadukkaan lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi ulkopuolisen ammattilaisen näkökulman talouteen ja hyvään hallintotapaan.

Auktorisoidun ammattilaisen tekemä tilintarkastus antaa sidosryhmillenne ulkopuolisen vahvistuksen siitä, että yhteisönne tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto ovat kunnossa.

Auditiassa tarkastuksen tekee alusta loppuun KHT-tilintarkastaja, joka osaa tarvittaessa auttaa ongelmatilanteissa heti tarkastuksen yhteydessä.

NEUVONTAPALVELUT

Tarjoamme neuvontapalveluita mm. seuraavilta alueilta: